DMCA

Dasar Akta Hak Cipta Milenium Digital (DMCA).

ModVersionAPK.com ('ModVersionAPK') ialah Pembekal Perkhidmatan Dalam Talian di bawah Tajuk II Akta Hak Cipta Milenium Digital, 17 USC Seksyen 512 ('DMCA'). Kami menyediakan pemilik hak cipta yang sah dengan keupayaan untuk menerbitkan sendiri di internet dengan memuat naik, menyimpan dan memaparkan pelbagai media menggunakan perkhidmatan kami. Kami mengambil serius pelanggaran hak cipta dan akan melindungi hak pemilik hak cipta yang sah dengan bersungguh-sungguh. Jika anda pemilik hak cipta kandungan yang muncul di tapak web ModVersionAPK.com ('Laman') dan anda tidak membenarkan penggunaan kandungan tersebut, anda mesti memberitahu "ModVersionAPK" secara bertulis agar kami dapat mengenal pasti kandungan yang didakwa melanggar dan ambil tindakan.

I. EJEN YANG DITETAPKAN

Ejen yang ditetapkan “ModVersionAPK” untuk menerima pemberitahuan tentang dakwaan pelanggaran di bawah DMCA ialah: Attn: Ejen Hak Cipta Hubungi Kami Setelah menerima pemberitahuan sewajarnya mengenai pelanggaran yang dituntut, “ModVersionAPK” akan mengikut prosedur yang digariskan di sini dan dalam DMCA.

II. PROSEDUR NOTIS ADUAN UNTUK PEMILIK HAK CIPTA

Elemen berikut mesti disertakan dalam tuntutan pelanggaran hak cipta anda: Tandatangan elektronik atau fizikal pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar. Pengenalpastian karya berhak cipta yang didakwa telah dilanggar, atau jika berbilang karya berhak cipta di tapak dalam talian tunggal dilindungi oleh satu notis, senarai wakil karya tersebut di tapak tersebut. Pengenalpastian bahan yang didakwa melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dialih keluar atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan Syarikat mengesan bahan tersebut. Maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan Syarikat menghubungi pihak yang mengadu, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat mel elektronik di mana pihak yang mengadu boleh dihubungi. Kenyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan bahan dalam cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang. Kenyataan bahawa maklumat dalam notis adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar. Kegagalan untuk memasukkan semua maklumat di atas boleh mengakibatkan kelewatan pemprosesan atau pemberitahuan DCMA. Sila ambil perhatian juga bahawa di bawah undang-undang yang terpakai, 17 USC 512(f), mana-mana orang yang dengan sengaja menyalahgambarkan secara material bahawa bahan atau aktiviti yang dilanggar mungkin tertakluk kepada liabiliti.

III. RESPONS ModVersionAPK

“ModVersionAPK” akan mengikut prosedur yang disediakan dalam DCMA, yang menetapkan notis dan prosedur alih keluar, tertakluk kepada hak pengguna untuk menyerahkan pemberitahuan balas yang menuntut penggunaan sah bagi kerja-kerja orang kurang upaya. Adalah diharapkan bahawa semua pengguna dari mana-mana bahagian Tapak akan mematuhi undang-undang hak cipta yang terpakai. Walau bagaimanapun, jika "ModVersionAPK" menerima pemberitahuan sewajarnya tentang pelanggaran hak cipta yang dituntut, ia akan bertindak balas dengan cepat dengan mengalih keluar, atau melumpuhkan akses kepada, bahan yang didakwa melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran, dengan syarat semua tuntutan tersebut telah disiasat dan ditentukan untuk sah oleh “ModVersionAPK” mengikut budi bicara mutlak dan mutlak Lucky Patchers. "ModVersionAPK" akan mematuhi peruntukan DMCA yang sesuai sekiranya pemberitahuan balas diterima.

IV. ULANGAN PELANGGANG

Di bawah keadaan yang sesuai, "ModVersionAPK" boleh, mengikut budi bicaranya, menamatkan kebenaran pengguna sistem atau rangkaiannya yang merupakan pelanggar berulang.

V. PENGINAPAN LANGKAH-LANGKAH TEKNIKAL STANDARD

Dasar "ModVersionAPK" adalah untuk menampung dan tidak mengganggu langkah teknikal standard yang ditentukannya adalah munasabah di bawah keadaan, iaitu, langkah teknikal yang digunakan oleh pemilik hak cipta untuk mengenal pasti atau melindungi karya berhak cipta.

Hubungi Kami